Energinio efektyvumo tikrinimas

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos informacija

Pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams periodiniai tikrinimai ir alternatyvių minėtai atitikčiai tikrinti priemonių taikymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224, 2011, Nr. 160-7576) 27 straipsnio 6, 7, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1-67 įsakymu  (Žin., 2013, Nr. 32-1573) patvirtintais Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamento ir Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamento (toliau – Reglamentai) reikalavimais bei įgyvendinant 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13) nuostatas, pastatų, kuriuose eksploatuojamos šildymo sistemos yra su didesnės kaip 20 kW, bet ne didesnės negu 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, ir pastatų, kuriuose eksploatuojamos didesnės kaip 12 kW, bet ne didesnės nei 100 kW vardinės atiduodamosios galios kondicionavimo sistemos, savininkai ir naudotojai privalo nustatytu periodiškumu patikrinti savo šildymo sistemas ar kondicionavimo sistemas energinio efektyvumo požiūriu.

Vietoje atitikties tikrinimo buitiniams vartotojams ir kitiems naudotojams, kurie eksploatuoja šildymo sistemas su didesnės kaip 20 kW, bet ne didesnės negu 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, ar kurie eksploatuoja kondicionavimo sistemas, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, bet ne didesnė negu 100 kW, gali būti taikomos alternatyvios priemonės. Šių sistemų savininkai ar naudotojai turėtų užpildyti pastato šildymo sistemos naudotojo anketą ar pastato oro kondicionavimo sistemos naudotojo anketą ir pateikti ją Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teritoriniams skyriams vienu iš pasirinktų būdų: registruotuoju laišku, per pašto kurjerį, asmeniškai (teritorinių skyrių adresai ir asmenys, teikiantys konsultacijas šiais klausimais, nurodyti apačioje esančioje lentelėje).

Primename, kad asmenims, eksploatuojantiems šildymo sistemas su 100 kW ir didesnės vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ar 100 kW ir didesnės vardinės atiduodamosios galios kondicionavimo sistemas, nustatyta prievolė tikrinti šildymo sistemas ar kondicionavimo sistemas energinio efektyvumo požiūriu.

Pateikiame įmonių, galinčių atlikti šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo darbus, sąrašus:

  • Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbus atliekančių įmonių sąrašas.
  • Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbus atliekančių įmonių sąrašas.
  • Įmonių, galinčių atlikti šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo darbus, sąrašą galite rasti čia.

 

Informaciją apie anketų pildymą teikia:

Teritorinių skyrių adresai Atsakingi asmenys
Vilniaus teritorinis skyrius
Mortos g. 10, 03219 Vilnius
vyr. specialistas Mindaugas Kapočius
mob. 8 659  79 469
el. p. mindaugas.kapocius@vei.lt
Kauno teritorinis skyrius
Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas
vyr. specialistas Algimantas Vaičiulis
mob. 8 615  25 623
el. p. algimantas.vaiciulis@vei.lt
vyresn. specialistas Algimantas Baltrušaitis
mob.  8 686  03 833
el. p. algimantas.baltrusaitis@vei.lt
vyresn. specialistas Juozas Krasauskas
mob. 8 620  15 465
el. p. juozas.krasauskas@vei.lt
vyresn. specialistas Gintautas Birmanas
mob. 8 646  00 178
el. p. gintautas.birmanas@vei.lt
Klaipėdos teritorinis skyrius
Taikos pr. 28, 91220 Klaipėda
vyr. specialistas Juozas Gervylius
mob. 8 646  00169
el. p. juozas.gervylius@vei.lt
Šiaulių teritorinis skyrius
Tilžės g. 66C, 78157 Šiauliai
vyr. specialistas Viktoras Gofmanas
mob. 8 615  25 489
el. p. viktoras.gofmanas@vei.lt
Panevėžio teritorinis skyrius
Senamiesčio g. 102B, 35116
vyr. specialistas Rolandas Mikalauskas
mob. 8 615  25 414
el. p. rolandas.mikalauskas@vei.lt
Alytaus teritorinis skyrius
Pramonės g. 9, 62175 Alytus
vyresn. specialistas Giedrius Mackevičius
mob. 8 615  25 478
el. p. giedrius.mackevicius@vei.lt
Utenos teritorinis skyrius
Užpalių g. 87, 28502 Utena
vyr. specialistas Alvydas Danisevičius
mob. 8 615  25 604
el. p. alvydas.danisevicius@vei.lt
vyr. specialistas Zigmas Jonas Cibulskis
tmob. 8 616  85 840
el. p. jonas.cibulskis@vei.lt

http://vei.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/energinio-efektyvumo-tikrinimas