Kas yra energijos vartojimo efektyvumas?

Energijos vartojimo efektyvumas

Energijos taupymas – iššūkis tiek valstybei, tiek ir kiekvienam mūsų. Nėra lengva keisti įpročius, gyventojams reikia paaiškinti, kad apšiltintas būstas, taupi elektros lemputė, ekonomiška šildymo ar vandens tiekimo sistema leis mums sutaupyti, o sutaupytus pinigus išleisti daug naudingiau. Tai svarbu ir valstybei, nes racionaliai ir ūkiškai naudodami energetinius išteklius mes prisidedame prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės didinimo ir kovos su visuotiniu klimato atšilimu.

Žaliavos, energijos gamyba brangiai kainuoja, todėl energiją taupyti verta. Taupydami energiją ne tik sumažinsime savo išlaidas, bet ir prisidėsime prie planetos išteklių išsaugojimo.

Praktika rodo, kad racionaliai šeimininkaudami galime sutaupyti 10 proc. ir daugiau energijos bei atitinkamai sumažinti savo sąskaitas už energiją. Svarbiausia – ūkiškas ir tikslingas energijos vartojimas.

Energijos sąnaudas galime mažinti taupydami elektrą, šilumą, degalus. Tam, kad efektyviai vartotume energiją, nebūtinos didelės investicijos. Be abejo, tinkama energijos tiekimo infrastruktūros priežiūra ir savalaikis atnaujinimas yra būtini, tačiau tam, kad suvartotume mažiau energijos, kartais pakanka pakeisti įpročius. Dažnai net nesusimąstome, kad nedideli pokyčiai buityje gali lemti pastebimai sumažėjusias sąskaitas.

Efektyvus energijos vartojimas – vienas iš geriausių būdų didinti energijos tiekimo saugumą ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų teršalų išmetimą. Taip pat – perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos pagrindas. Efektyvesnis vartojimas net gali būti įverdijamas kaip didžiausias mūsų šalies energijos išteklius. 

Efektyvus energijos išteklių ir energijos vartojimas yra vienas svarbiausių ilgalaikių Lietuvos energetikos strateginių tikslų.